Studentų darbų apie ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą 2021 konkursas

studentu darbu konkursas 2021

Studentų darbų apie ES struktūrinių fondų investicijų efektyvumą 2021 konkursas

studentu darbu konkursas 2021

Kviečiame Jus dalyvauti tradiciniame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuojamame STUDENTŲ MOKSLO DARBŲ konkurse apie ES investicijų efektyvumą Lietuvos ekonomikai ir visuomenei. Konkursas vyks iki 2022 m. sausio 16 d., jame gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, taip pat baigę studijas asmenys bei 2021 m. apgynę mokslo (bakalauro ar magistro) darbus.

Mokslo darbus vertins nepriklausoma ir kompetentinga mokslo darbų vertinimo komisija, kurią sudaro 3 asmenys: vienas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas ir du konkurso koordinatoriaus deleguoti atstovai iš Lietuvos verslo paramos agentūros.

Piniginių premijų prizinis fondas – 4500 Eur, neatskaičius reikalingų sumokėti mokesčių (GPM – 15 proc.) valstybei nuo skiriamų premijų.

Piniginės premijos skiriamos didžiausią bendrą Vertinimo komisijos narių balų skaičių surinkusiems darbų autoriams ir paskirstomos taip:

  1. 60 proc. prizinio fondo skiriama apdovanoti magistro mokslo darbų kategorijos laureatus. 40 proc. prizinio fondo skiriama apdovanoti bakalauro mokslo darbų kategorijos laureatus.
  2. Bakalauro mokslo darbų kategorijos prizinis fondas skirstomas taip: I vietos laureatas gauna 60 proc. numatyto prizinio fondo, II vietos laureatas – 40 proc. Jei nėra nustatomas II vietos laureatas, piniginės lėšos yra priskiriamos I vietos laureatui. Jeigu šioje kategorijoje nėra nei vieno laureato, piniginės lėšos priskiriamos magistro mokslo darbų priziniam fondui.
  3. Magistro mokslo darbų kategorijos prizinis fondas skirstomas taip: I vietos laureatas gauna 50 proc. numatyto prizinio fondo, II vietos laureatas – 30 proc., III vietos laureatas –  20 proc. Jei nėra nustatomas III vietos laureatas, piniginės lėšos yra priskiriamos I ir II vietos laureatams po lygiai. Jeigu nėra nei II, nei III vietų laureatų – visos šios kategorijos piniginės lėšos yra priskiriamos I vietos laureatui. Jeigu šioje kategorijoje nėra nei vieno laureato, piniginės lėšos priskiriamos bakalauro mokslo darbų priziniam fondui.

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į konkurso koordinatorių telefonu – 861002853, el.paštu – info@competencies.lt

Nuostatai