Apie mus

MB „Kompetencijų ugdymas“ įsikūrė 2017 metų balandžio mėn. Įmonės steigėja Agnė Paškevičiūtė, 15 metų dirbo valstybiniame sektoriuje vadovaujamą darbą – daug dirbo su švietimo projektais, seminarų ir konferencijų organizavimu, dokumentų valdymu, vartotojų konsultavimu.
Šią įmonę įsteigė, nes pastebėjo, jog tiek valstybiniame ir viešajame, tiek privačiame sektoriuje trūksta specifinių – nišinių mokymų, seminarų, konferencijų. MB „Kompetencijų ugdymas“pagrindinis tikslas – padėti tiek darbdaviams, tiek darbuotojams ugdyti savo kompetencijas specifinėse srityse, tokiose kaip energetika, veterinarija, dokumentų valdymas, kainodara,
rinkodara, finansai ir pan.

 

MOKYMŲ BEI SEMINARŲ ORGANIZAVIMAS

 

  • Organizuojame mokymus valstybės tarnautojams ir viešojo sektoriaus darbuotojams, privataus sektoriaus darbuotojams visuose Lietuvos miestuose.
  • Organizuodami mokymus renkamės tik aukščiausios kvalifikacijos lektorius ir pagal poreikius pritaikome Jums tinkamiausias mokymų temas.
  • Pasirūpiname visais mokymų organizavimo klausimais: nuo mokymų vietos parinkimo iki mokymų programos parengimo bei profesionalaus išdėstymo.
  • Kreipkitės ir mes, išsiaiškinę Jūsų bei Jūsų darbuotojų poreikius bei pageidavimus, suorganizuosime mokymus tiek įmonės viduje, tiek už jos ribų.

 

KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

  • Organizuojame įvairias šalies ir tarptautines konferencijas.
  • Pasirūpiname visišku konferencijos organizavimu ir koordinavimu.
  • Išanalizuojame konferencijos tikslus, tematiką, pobūdį, sudarome renginio biudžetą, surandame tinkamiausią konferencijos vietą, pasirūpiname konferencijai reikalinga technine įranga, pasirūpiname sinchroniniu vertimu, organizuojame dalyvių maitinimą, apgyvendinimą, sudarome konferencijos programą, parengiame kvietimus, registruojame konferencijos dalyvius, pakviečiame lektorius, pranešėjus, koordinuojame konferenciją jos metu, sudarome kultūrinę ir ekskursinę programą, po konferencijos paruošiame renginio ataskaitas.

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

 

  • Rengiame paraiškas finanasavimui gauti – sukuriame projekto idėją ir koncepciją, sudarome biužetą, surandame projekto partnerius, koordinuojame ir administruojame projekto įgyvendinimą ir eigą, parengiame ataskaitas.
  • Bendradarbiaujame su nevyriausybiniu sektoriumi jaunimo, nedarbo ir užimtumo, kultūros ir meno, neformalaus ugdymo švietimo srityse.

 

LEIDYBA

 

  • Maketuojame įvairius leidinius – lankstinukus, brošiuras, žurnalus ir pan.

 

MB „Kompetencijų ugdymas“ užtikrina glaudų bendradarbiavimą, efektyvų darbą, draugišką ir profesionalų aptarnavimą.