ADOC 2018

Dokumentų valdymo konferencija „ADOC 2018“

 

Kadangi dokumentų valdymas, tvarkymas ir apskaita aktyviai persikelia į elektroninę erdvę, konferencija buvo skirta elektroninių dokumentų aktualijoms ir perspektyvoms.

Atsižvelgiant į tai, kad didėja elektroninių dokumentų srautas tiek valstybinėse įstaigose, tiek teismuose, tiek įmonėse – didėja ne tik siunčiamų ir gaunamų įstaigų/institucijų dokumentų, nagrinėjamose bylose pateikiama įrodomoji medžiaga taip pat persikelia į elektroninę erdvę, dokumentai yra pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu, dokumentų archyvavimui tenka naudoti laiko žymas ir pan. Konferencijoje dalyvavo elektroninių dokumentų valdymo, tvarkymo ir archyvavimo ekspertai, akademinės bendruomenės bei privataus verslo atstovai, kurie pateikė dalyviams praktinių pavyzdžių, pasidalino ateities tendencijomis, idėjomis bei nuomone. Žemiau rasite Konferencijos pranešėjų skaidres.
 
 
 

Konferencijos dalyviai:

1. Daiva Lukšaitė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja. Pranešimo skaidrės: D.Lukšaitė
2. Vaidotas Ramonas – Ryšių reguliavimo tarnyba, Tinklų ir informacijos saugumo departamentas, direktoriaus pavaduotojas. Pranešimo skaidrės: V. Ramonas
3. Doc. dr. Antanas Mitašiūnas – UAB “Mit-soft” vadovas. Pranešimo skaidrės: A. Mitasiunas
4. Danutė Kontrimavičienė – Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja. Pranešimo skaidrės: D.Kontrimavičienė_I dalis   D.Kontrimavičienė_II dalis  D.Kontrimavičienė_III dalis
5. Audrius Kirklys – UAB “Fitek” generalinis direktorius. Pranešimo skaidrės: A. Kirklys
6. Rasa Grigonienė, Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto lektorė, konsultantė, pranešimas “Elektroniniai dokumentai darbo santykiuose: nauji sprendimai ir iššūkiai”. Pranešimo skaidrės: R. Grigonienė
7. Vilma Gudeikaitė, VšĮ „Globalūs projektai“ direktorė, SMK lektorė, laisvai samdoma dizainerė. Pranešimo skaidrės: V. Gudeikaitė
8. Rytis Kalinauskas – UAB “Assecco” Dokumentų valdymo departamento direktorius. Pranešimo skaidrės: R. Kalinauskas
NAUJA! Video iš konferencijos!