Konferencija “Dokumentų valdymas – naujovės, iššūkiai ir problemų sprendimas”, Vilnius, vasario 28 d.

Konferencija “Dokumentų valdymas – naujovės, iššūkiai ir problemų sprendimas”, Vilnius, vasario 28 d.

DARBOTVARKĖ

 

09.00–10.00        Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00–10.30        Konferencijos atidarymas. Įžanginis žodis. Sveikinimai.

10.30–11.00        “Elektroninių dokumentų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai” – Danutė Kontrimavičienė, Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja, Lietuvos valstybės naujasis archyvas.

11.00–11.30        “Kaip IT sistemos pagalba efektyvinti organizacijos dokumentų valdymo procesus” Arūnas Jurgelaitis, „Vilniaus vandenys”, UAB, viešųjų pirkimų skyriaus vadovas.

11.30–12.00        “Elektroninis spaudas” – Gintas Balčiūnas, „Dokobit”, UAB, CEO.

12.00–13.00 – Pietūs

13.00–13.30        “Bendra dokumentų valdymo informacinė sistema”, Gediminas Dagys, Vyriausiasis patarėjas, Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM.

13.30–14.00        “Dokumentų ir archyvų valdymo reglamentavimo iniciatyvos ir siekiami pokyčiai”, Daiva Lukšaitė, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

14.00–14.30        „Dokumentų valdymo iššūkiai centralizacijos kontekste. NBFC atvejis”, Antanas Matusa, Nacionalinio Bendrųjų Funkcijų Centro direktorius.

14.30–15.00 – Kavos pertraukėlė

15.00–15.30        “Elektroninių bylų perdavimas saugoti – iššūkiai, įgyvendinimas ir pasiekimai” – Dominykas Narbutas, Strateginio planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas, Daiva Vilkelytė, Strateginio planavimo skyriaus patarėja, Lietuvos transporto saugos administracija

15.30–16.00        Tema derinama. Vaida Servetkienė, Dokumentų departamento direktorė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

16.30–17.00        “Vaizdo ir garso dokumentų perdavimas valstybės archyvams” – Inga Vizgirdienė, Fotodokumentų skyriaus vedėja, Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

17.00–17.10        Konferencijos uždarymas

Registruotis

Dalyvių skaičius

200

Vieta

Viešbutis „Crown Plaza“, M.Čiurlionio g. 84, Vilnius

Pradžia

Vasario 28 d. 9:00

Trukmė

 8 ak. val.

Kaina

99 Eur, užsiregistravusiems iki 2019-02-01 – 40 proc. nuolaida.